འཁྲབ་ཚན་ཐུང་ངུ་། ༼གྲོང་ཚོར་ལོག་པའི་ལམ།༽
འཁྲབ་ཚན་ཐུང་ངུ་། ༼བདེ་ཐང་ནི་བདེ་སྐྱིད་ཡིན།༽
ལྐུགས་བརྡའི་ཟློས་གར། ༼བཀྲ་ཤིས་མགྲོན་ཁང་།༽
འཁྲབ་ཚན་ཐུང་ངུ་། ༼དངུལ་གྱི་ལག་གདུབ།༽
དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་། ༼བྱིས་པའི་སྤྲོ་སྣང་།༽
དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་། ༼དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ།༽
དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་། ༼མཐོང་མི་འདོད་པ།༽
དགོད་བྲོའི་གཏམ་གླེང་། ༼རླངས་འཁོར་སྦྱོང་བ།༽