བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཚུན་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་གོང་འཕེལ་དང་གྲ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2019-09-18

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་ངོ་ ༦༠ སོང་རིང་།  ཀྲུང་དབྱང་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སྤེལ་ཧུར་ཐག་བཏང་བ་དང་།  སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་རིག་གནས་གོང་འཕེལ་ཤུགས་ཆེན་བཏང་བས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བྱ་གཞག་གོང་འཕེལ་དང་གྲ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས།  བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིག་གནས་འཚོ་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་གསལ་དགའ། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]