ད་ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་བཅར་འདྲི་བྱེད་སྟངས་གསར་པ།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2020-05-26

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

སྤྱི་ཟླ ༥ པའི་ཚེས ༢༣ ཉིན་གྱི་དགོང་དྲོ།  ད་ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཞུགས་མཁན་རང་ལྗོངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྔས་རེས་མོས་ངང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དྲ་རྒྱའི་བརྙན་ལམ་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བ་རེད།  འདི་ནི་ཁོང་ཚོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ནང་ཞུགས་ཚུན་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་སྟངས་དེ་འདྲ་འཕྲད་པ་ཐོག་མ་རེད།།
  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ནོར་བུ། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]