བོད་ཀྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་དང་པོ་ལྷ་ས་ནས་གོང་དཀར་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2019-10-14

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

སྤྱི་ལོ ༢༠༡༡ ལོའི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས ༡༧ ཉིན།  ལྷ་ས་ནས་གོང་དཀར་འབབ་ཐང་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པས་རང་ལྗོངས་སུ་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཇུག་སྒྲིལ་བ་རེད།  དེ་རྗེས་གཞིས་རྩེ་འབབ་ཐང་གི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་དང་སྨན་གླིང་འབབ་ཐང་གི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ།  ལྷ་ཉིང་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ།  རྩེད་ཐང་ནས་གོང་དཀར་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་སོགས་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་བརྒྱད་བསྟུད་མར་སྐྲུན་ཡོད།།   
  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ནོར་བུ། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]