ད་ལོའི་ལོ་མཇུག་གོང་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གཱ་ཁྲི༣༡༨གཤམ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2020-06-03

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

རང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གཱ་གཤམ་སྤྲོད་བྱས་ཚུན།  ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་སྤྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ནུས་ཤུགས་གང་ཡོད་ངང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གཱ་བཟོ་བ་དང་གཤམ་སྤྲོད་ལ་སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་བཏང་ཡོད་པ་དང་།  དེང་སྐབས་ལས་དོན་ཁག་བདེ་བླག་ཡིན་ཞིང་ད་ལོའི་ལོ་མཇུག་གོང་སྤྱི་ཚོགས་འགན་བཅོལ་གཱ་ཁྲི ༣༡༨ གཤམ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]