སྐྱིད་པའི་གར་ལ་རོལ་ནས་ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་ཞུ།

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2021-07-31

སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས ༢༡ ཉིན།  སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་གསར་རྙིང་ཁུལ་སྦྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་པའི་ཀོང་པོའི་སྤྱི་གླིང་དུ་ཕེབས་ནས།  སྤྱི་གླིང་གི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་དང་།  སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་སྐུ་ངོ་མ་ཕེབས་པ་མཐོང་བ་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་བྱམས་བརྩེའི་འཚམ་འདྲི་ཐོས་སྐབས་དེ་གའི་གྲོང་མི་མང་ཚོགས་རྣམས་དགའ་སྤྲོ་རབ་ཏུ་འཁོལ་ཡོད་པ་རེད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་གསལ་དགའ། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]