ཟླ་མཆོད་དུས་ཆེན་རིང་རང་ལྗོངས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་རའི་ཉོ་ཚོང་ཧ་ཅང་འཁྲུག

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2021-09-22

ཟླ་མཆོད་དུས་ཆེན་རིང་།  ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་རའི་ཉོ་ཚོང་ཧ་ཅང་འཁྲུག་པོ་ཡོད་པ་དང་།  ལྷ་སའི་ལྕགས་པོ་རིའི་ཚལ་ཁྲོམ་དུ་ཟླ་མཆོད་བག་ལེབ་སྣ་ཚོགས་དང་མཚོ་ཟས་སོས་པར་གྲོང་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ངག་དབང་། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]