མ་ངོས་འོས་སྦྱོར། 更多>>

ཉེ་དུས། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན་སྐུ་གཞོན་ཆུང་བདག་གིས་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་འཁོར་རིགས་དོ་དམ་ཟོའོ་ཡི་ཡིག་རྒྱུགས་གཞུང་ལས་ཁང་དང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་འགྲེམ་འགྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་གཞུང་ལས་ཁང་། >>>

ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད། 更多>>

སྲིད་གཞུང་དང་ལས་རིགས་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ལེ་ཚན་ནི། བོད་རང་སྐྱོངས་ལྗོངས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་སྤྱོད་ཚུལ་བལྟ་སྐུལ་ཁང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚུལ་མིན་སྤྱོད་ཚུལ་ཡོ་བསྲང་གཞུང་ལས་ཁང་། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་ཀུན་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གཉེར་བ་ཞིག་ཡིན། >>>

ལེ་ཚན་སྔོན་བརྡ། 更多>>

སྤྱི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༣༠ཉིན་ལྗོངས་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྤེལ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་བློ་མཐུན་སྲིད་གཞུང་དང་ལས་རིཌ་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ཞུཌ་རྒྱུ།

སྤྱི་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༣༠ཉིན་ལྗོངས་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྤེལ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་བློ་མཐུན་སྲིད་གཞུང་དང་ལས་རིཌ་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ཞུཌ་རྒྱུ། >>>

པར་རིས། 更多>>>