མ་ངོས།>>ཆེད་དོན།>>སྲིད་གཞུང་དང་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ལེ་ཚན།>>ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
ལེ་ཚན་ངོ་སྤྲོད།
སྲིད་གཞུང་དང་ལས་རིགས་སྤྱོད་ཚུལ་སྐོར་གྱི་ཐད་སྦྲེལ་ཁ་པར་ལེ་ཚན་ནི། བོད་རང་སྐྱོངས་ལྗོངས་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་རིགས་སྤྱོད་ཚུལ་བལ...
བརྙན་མཐོང་གསར་འགྱུར།
རླུང་འཕྲིན་གསར་འགྱུར།