རང་ལྗོངས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་རར་ཚོང་ཟོག་བྲིན་ཁ་རྒྱུག

ཡོང་ཁུངས།   བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན།       རྩོམ་པོ།   བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།      སྤེལ་དུས།   2021-02-28

您没有安装FlashPlayer或版本太低, 请点击获得最新版本FlashPlayer

 
 
 
 
00:00

སྤྱི་ལོ ༢༠༢༡ ལོའི་ཚུན་དུ།  རང་ལྗོངས་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་རར་ཚོང་ཟོག་སྣ་ཁ་འཛོམས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་རིན་གོང་ཡང་བརྟན་པོ་ཡོད་པས།  འཛད་སྤྱོད་ཁྲོམ་ར་སྤྱི་ཡོངས་འཁོར་རྒྱུགས་བརྟན་པོ་བྱུང་ཡོད།  གཞན་ཡང་།  དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་རིང་།  ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ལས ༢༠༧ གྱི་བྲིང་ཚོང་ཡོང་འབབ་སྒོར་དུང་ཕྱུར ༥ ལྷག་ཟིན་ཏེ་དུས་མཚུངས་པ་ལས་བརྒྱ་ཆ ༩.༩༥ འཕར་སྣོན་བྱུང་ཡོད།།

  ༼  རྩོམ་སྒྲིག་ངག་དབང་། ༽
མཉམ་སྤྱོད།  

ངོ་མཚར་གླེང་མོལ།

པར་ལེན་།

西藏第一座寺庙——桑耶寺

བགྲོ་གླེང་།:ཆོས་ལུགས།

[བགྲོ་གླེང་།]