ལྷ་བུ་དར་བུ།

གཞས་མཁན།: གནམ་ལྕགས་རོལ་ཚོགས།

སྐད་རིགས།:བོད
ཆེད་སྒྲིག: གནམ་ལྕགས་
སྤེལ་དུས།:2013-09-19

ཁོང་གི་གཞས་གཞན།

གླུ་རོགས་མཉམ་སྤྱོད

གཞས་ཚིགགཞས་ཚིག་བརྙེད་མ་སོང་།འོས་སྦྱོར།