ད་ལྟའི་བསམ་ཚུལ།

གཞས་མཁན།: གནམ་ལྕགས་རོལ་ཚོགས།

སྐད་རིགས།:བོད
ཆེད་སྒྲིག: ད་ལྟའི་བསམ་ཚུལ།
སྤེལ་དུས།:2014-12-26

ཁོང་གི་གཞས་གཞན།

གླུ་རོགས་མཉམ་སྤྱོད

གཞས་ཚིགགཞས་ཚིག་བརྙེད་མ་སོང་།