ཆེད་སྒྲིག་གཏོང་བ།

ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལྷ་ས།

གཞས་མཁན:གཞས་པ་མི་གསལ།
སྤེལ་དུས།:བོད་ལྗོངས་སྒྲ་བརྙན་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་།
ཕྱོགས་གཏོགས།:

གླུ་རོགས་མཉམ་སྤྱོད།

གླུ་གཞས་མིང་བྱང་།